หาอะไรก็เจอ

Google

วีดีโองานแข่งเรืออำเภอสตึก ปี 2554

ประวัติการทำงาน

- บรรจุเข้ารับราชการครู  ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2539 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 ที่โรงเรียนบ้านท่าเรือวิทยา ตำบลกระเบื้องนอก  อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา
- ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4  ที่โรงเรียนบ้านโนนค้อ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
-  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5  ที่โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
-  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ที่โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

หนังสือราชการจากสพฐ.

ข่าวการศึกษาจากสพฐ.

ข่าวสารน่ารู้

ข่าวการศึกษา เพือครูไทย

ข่าวอัพเดททุกวัน

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 29 พฤษภาคม 2557
การประชุม UNESCO ESD Youth Conferemce ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น 27 พฤษภาคม 2557
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONbukagakusho:MEXT) สำหรับนักเรียนไทย เพื่อการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร 27 พฤษภาคม 2557
ขอเชิญร่วมงาน " วันสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 " และ กิจกรรมการประกวด " คิดสร้างสรรค์ 1 วัน สหกรณืนักเรียน " 27 พฤษภาคม 2557
เลื่อนการประชุมชี้แจงนโยบายและเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันวันที่26-29 พ.ค.2557ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด 27 พฤษภาคม 2557
ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 26 พฤษภาคม 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในการจัดทำการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 26 พฤษภาคม 2557

ข่าวทั่วไป

ข่าวทุกหมวดหมู่

ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com